Brett Stone

Lichen 2017

Porcelain, glaze, stack 4 bowls
8 x 10cm | 18624